Toppmeny

Vill du lära dig mer om mikroboendets möjligheter?

Elöverkänsligas Förening
I Norrbotten startar i samarbete med ABF en kostnadsfri studiecirkel om Mikroboende

Vi vill ge studiecirkeln denna bakgrund utifrån funktionsnedsättningen elöverkänslighet:

“Elöverkänsliga har ofta stora utmaningar när det gäller att hitta bostad, både utifrån själva bostadens utformning och dess placering. Många har också svårt att försörja sig genom förvärvsarbete och behöver ett billigt boende. Det sociala sammanhanget kan också bli ett lidande.”

Så här ser vi på syfte och vision kopplat till ett lärande om mikroboende:

“Vi vill öka kunskapen kring byggande av och boende i ett hus på hjul. Vi ser möjligheten att skapa en kunskapsbank för vidare studier. Ett mobilt hem som man har byggt med kärlek och anpassning kan man ta med sig om man vill eller måste flytta. Flera hus på hjul kan ställas upp på samma plats och man kan hjälpas åt med vardagsbestyr och dela gemenskap.”

Idéer kring konkreta områden att behandla under cirkelträffar:

  • Ekonomi! Låga levnadsomkostnader.
  • Hälsa! Lågstrålande omgivning, hälsosamma byggnadsmaterial, elsanerat boende.
  • Socialt nätverk! Kollektiv organisation av egna mikroboenden.
  • Hur? Byggnadsmaterial, planlösning, elektricitet, avlopp, vatten, internettillgång. Specifika val utifrån optimalt hälsosam miljö i bostaden.
  • Var? Bygglov, geografiskt möjliga områden.

Cirkelledare vid uppstartsträffen är Lotta Landström och Linda Gunnare. Cirkelträffarna kommer att hållas hos Lotta i Bälinge (Perstuguvägen 14, 975 94 Luleå). En studiecirkel bygger på delaktighet och engagemang. Alla deltagare bidrar med kunskapsinhämtning mellan cirkelträffarna. Vid vår första träff sker brainstorming kring innehåll och mer exakt ansvarsfördelning. Två böcker finns att tillgå som kurslitteratur: Building small av David Stiles och Tiny Houses av Mimi Zieger.

Datum för träffar: 6 september, 20 september, 5 oktober, 20 oktober

Tid: 18.00-20.30

Föreningen bjuder på fika vid träffarna. Vid den avslutande cirkelträffen 20 oktober bjuder föreningen på mat och så brainstormar vi för en fortsättning av denna studiecirkel. Hoppas du vill vara med!
OBS! Bindande anmälan till Lotta Landström senast 30 augusti via mail: lotta-l@telia.com eller sms: 076-8071038 eller ring 0920-265212.

Väl mött!

No comments yet.

Lämna ett svar