Toppmeny

Länsföreningen

Det finns inga lokalföreningar i Norrbotten i dagsläget. Styrelsemedlemmarna bor längs kusten, därför är de flesta aktiviteter förlagda hit. Ingen av oss är frisk nog att resa långa sträckor eller övernatta på hotell o dyl. Vill du anordna en medlemsträff i ditt område, eller starta en lokalförening så ska vi göra allt vi kan för att stötta ett sådant initiativ. All utrustning vi har till utlåning är givetvis tillgängliga för alla medlemmar i länsföreningen. Vill du komma på ett medlemsmöte och behöver nattlogi, så hör av dig.